National Aviation University (Kyiv, Ukraine)


Chunikhina T., Chernyshov O., Liganenko I., Kubai O. The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8269


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Кудзіновська І. П., Трофименко В. І. Особливості викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №9.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Румянцев А. П., Балабанова Г. П., Ковбич Т. К. Глобальні та регіональні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8138


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Грущинська Н. М. Теоретичні підходи до процесів взаємовідносин держави і суспільства // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-4-8100


Branch of science: -Theory and History of Public Administration
Read onlineDownload article (pdf)

Родіонов П. Ю., Горбачова О. М., Родіонова О. В. Роль та місце теорії перспектив в інноваційному менеджменті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7899


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Красовська О. Ю., Хаустова Є. Б., Петровська С. В., Березовська Л. О. Стратегічний маркетинг як детермінанта сталого розвитку бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7869


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Патюк С. О. Дефініції категорій мета та завдання кримінального провадження в сучасному кримінальному процесі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7669


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Літвінова І. Ф., Дубович О. О., Шептицька Л. Б. Захист жертв домашнього насильства: практичний вимір // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-10-7642


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Іванкевич О. В., Вахнован В. Ю., Мазур В. І. Підвищення наукометричних показників науковців національного авіаційного університету з використанням вільного доступу до наукових публікацій університету // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №7. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пильгун Н. В., Сохар В. В. Цінність та значення правового прецеденту, його функціонування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7146


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Бондаренко О. М., Чиженко В. В. Фіскальна ефективність акцизного податку як складова оптимізації системи непрямого оподаткування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №4.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Zatula N. Determination of the order of singularity of a stress field in the vicinity of angular point of linear problems of viscoelasticity // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №3. 


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IV International scientific conference (Prague, Czech Republic, November 27, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Беркова О. П. Тенденції використання маркетингових технологій в туристичній сфері в умовах COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6567


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Дінжос Р. В., Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Навродська Р. О., Малецька О. Є., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Попружук І. О., Валько О. В. Дослідження залежності процесів кристалізації полімерних мікрокомпозитів від швидкості їх охолодження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6503


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Попружук І. О., Валько О. В. Закономірності кристалізації полімерних мікрокомпозитів при їх наповненні мікрочастинками міді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6502


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ковач В. О. Маркетинговий підхід як механізм державного регулювання динамічного ринку праці // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-6210


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Ковач В. О. Чинники розвитку в процесі управління ринком праці // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-4-6209


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...56