Dnipropetrovsk National University Oles Honchar (Dnipro, Ukraine)


Євдокимов Б. М., Бєлялов Т. Е., Приходько О. М., Нечипорук Н. В. Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства на засадах управління економічною стійкістю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7868


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сокол П. М., Нечепоренко А. В., Півоварова О. Б. Перехід в e-commerce як новий спосіб вдосконалення системи просування продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Антоненко А. М., Волнянський Д. М. До питання про дигіталізацію методів визначення міцності бетону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Міщенко Д. А., Дронова Т. С., Семенова Л. Ю. Використання Інтернет-технологій в маркетинговій статистиці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7542


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Тарасевич Ю. В. Особливості взаємодії поліції з іншими суб’єктами протидії злочинності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-6-7395


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Дронова Т. С., Сокол П. М., Півоварова О. Б., Шевченко Т. С. Оцінка асортиментного портфеля (в ритейлі ТОВ «Простор») // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7377


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VIІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, April 30, 2021)


Branch of science: Historical science
Read onlineDownload article (pdf)

Юхно В. В., Приварникова І. Ю. Особливості контролю за міжнародними бізнес-проектами, які відбуваються віддалено // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7063


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, February 15, 2021)


Branch of science: Medical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кобрусєва Є. А., Іванов Р. В. Проблемні питання взаємоузгодженості кадрової політики та стратегії розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6797


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the V International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, December 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Міщенко Л. О., Міщенко Д. А. Вплив децентралізації на розвиток підприємництва в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6563


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Слабка В. О. Формування економічної безпеки на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кудрявцев Є. В. Суддівський розсуд як феномен кримінального судочинства у США // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5819


Branch of science: -Criminal Process and Criminalistics; Forensic Examination; Operating Activities
Read onlineDownload article (pdf)

Кальниш Ю. Г. Аналіз ризиків в публічному управлінні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5724


Branch of science: -Philosophy, methodology, theory and history of the foundations of national security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Когуна Я. М. Характер зв’язку емоційного інтелекту та самоактуалізації осіб юнацького віку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Семенець Ю. О. Специфіка зв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності осіб молодого віку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Юрченко Д. О. Особливості статеворольової ідентифікації у підлітків з неповних сімей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Друк М. С. Емпіричне дослідження гендерних характеристик осіб молодого віку з різним рівнем емпатії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123