State University of Intellectual Technologies and Communications (Odessa, Ukraine)


Ворніков В. І. Концепти внутрішньої та зовнішньої комунікації сучасного суспільства: кооперація семіотичних зусиль // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-6-8258


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Москалюк Г. О., Галан Л. В., Кононова О. Є. Система управління інноваційною діяльністю підприємств сфери інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7900


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Почерняєв В. М., Кадацька Т. О. Методика розрахунку наведених витрат при проектуванні комбінованої низькоорбітальної супутникової системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7015


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)