Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine)


Лукань М. О. Деліктні зобов’язання в інтелектуальній власності Європейського Союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-6-5234


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Григор’єв В. І. Вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України та вбивство за ст. 119 КК України як різні правові явища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-6-5207


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Хакімова М. Т.  Криптовалюта як специфічний об’єкт цивільних прав // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-12-5182


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Силкіна А. О. Генеза категорії «формат» аудіовізуального твору як об`єкта права інтелектуальної власності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-5-5166


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Юзефович В. Р., Лозова А. А. Вдосконалення механізму впровадження гендерної політики у Верховній Раді України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Бабаєва О. В., Кордій Н. Г. Актуальні питання нормативного регулювання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLІ International scientific-practical conference (Kharkov - Vienna - Berlin, May 30, 2019)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Turchyn V. Equality in the aspect of religious freedom in labor relations // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №9.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Турчин В. Є. Європейська прокуратура // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Чуєв О. Б. Особливості правової природи договору безоплатного користування (позички) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Сологуб М.А. Актуальні питання нормативного регулювання інституту понятих у кримінальному процесі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Бабаєва О. В.,  Климович Ю. О. Про деякі проблемні питання відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування щодо негласних слідчих (розшукових) дій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Чернєва К. Б.Особливості проведення досудового розслідування на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Крайник Г. С., Бондарева Н. В. Проблема доцільності виокремлення статей 263-1 та 270-1 у Кримінальному кодексі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Крапив’янська В. В. Недоліки системи безоплатної правової допомоги в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Корнійчук І. В., Стороженко О. С. Входження АР Крим до складу РФ та інші випадки інкорпорації в світовій історії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Володіна О. О., Сільченко В. В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Новиков О. В., Ткач Д. К. Референдум як форма народовладдя: застосування досвіду зарубіжних держав в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Веліт М. А. Конституційні гарантії дотримання свободи слова в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Жук А. В., Клепка Д. І. Ефективне досудове розслідування як одна з гарантій забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...89