Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Пакош О. О., Золковер А. О. Запровадження блокчейн технології у фінансовому забезпеченні логістичних процесів суб'єктів господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9062


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)