Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Палієнко Т. П. Розвиток інноваційного середовища: роль інтелектуальної власності у генерації інновацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8981


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)