Your Locality:
Zaporizhzhia, Ukraine

Number of publications: 1

Череп О. Г. Прискорення цифровізації та COVID-19: ретроспективний огляд та вплив на створення нових робочих місць // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8825


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)