Your Locality:
Zaporizhzhia, Ukraine

Number of publications: 1

Колотило П. С., Пушкарь І. В. Прийоми планування та прогнозування грошових потоків підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)