Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Мороз Є. О. Межі політичної влади в умовах економічної трансформації постсоціалістичних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8309


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)