Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Чернобровкіна  C. В. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств України на світовому ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8195


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)