Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 6

Далик В. П., Юзевич В. М., Куриліна О. В., Бабій С. П., Петелицький М. О., Хомин Ю. Ю. Економіко-математична модель визначення оптимальних інтенсивностей використання технологічних способів виробництва на підприємстві в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3-8557


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Павленчик Н. Ф., Павловські Г., Мисюк І. В., Тиркало Ю. Є., Куриліна О. В. Моделі та методи прийняття управлінських рішень у менеджменті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8520


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русин-Гриник Р. Р., Павловські Г., Павленчик Н. Ф., Пилипенко І. М., Батьковець Н. О., Куриліна О. В. Кластеризація факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень підприємств е-бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8376


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Павловські Г., Юзевич В. М., Куриліна О. В., Павленчик Н. Ф., Клювак О. В. Оптимізаційно-інформаційна модель управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8367


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сопільник Л. І., Малашко О. Є., Єсімов С. С., Пилипенко І. М., Куриліна О. В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-8010


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Батьковець Н. О., Павленчик Н. Ф., Куриліна О. В., Павленчик А. О. Актуалізація питань оплати праці на підприємствах в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7982


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)