Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Ганенко В. В., Батрак О. В. Фінансові аспекти економічної безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7733


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)