Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Олешко А. А., Ровнягін О. В., Прима В. І. Ключові аспекти  розвитку цифрових компетенцій населення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7732


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)