Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Левченко В. П., Почтар В. О. Особливості оцінки та управління фінансовою стійкістю банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)