Your Locality:
Khmelnytsky, Ukraine

Number of publications: 1

Нікольчук Ю. М., Ягодзінська О. М. Теоретико-методичні аспекти системи управління фінансовим потенціалом підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)