Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 1

Кифяк В. І., Галюк Є. В. Механізм антикризового управління в корпораціях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7686


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)