Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Батрак О. В., Флентей Н. В. Фінансовий стан та перспектива економічного розвитку аутсорсингового підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7621


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)