Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Галіцька А. С., Степасюк Л. М. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)