Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Матюха М. М., Божок К. К. Удосконалення організації обліку оплати праці на виробничих підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)