Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Ганжа М. В., Кліщ А. В., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. Вплив навантаження вогнетехнічного об’єкта на тепловий стан мікрофакельних пальникових пристроїв з багатошаровими покриттями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13-7501


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Малецька О. Є., Кутняк О. М., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. CFD моделювання температурних режимів пальникових пристроїв при використанні покриттів з різними теплопровідними властивостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-12-7490


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Малецкая О. Е., Кутняк О. Н., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. Анализ теплового состояния микрофакельных горелочных устройств с многослойными защитными покрытиями // Международный научный журнал "Интернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7485


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)