Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Ходирєва О. О. Економічна сутність стратегічного контролінгу, його місце в управлінні промисловим підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7340


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)