Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 1

Юрій Е. О., Аронець А. В. Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)