ВУЗ / Место работы:
Lviv University of Business and Law (Lviv, Ukraine)

Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 14

Сопільник Л. І., Гудима В. В., Пилипенко І. М., Курилін І. Р. Деякі питання формування корпусу професійних суддів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-4-8011


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Крамар О. М., Замула Х. П., Хмиз В. Т., Візняк Ю. Я., Гудима В. В., Горбонос Ф. В., Тиркало Ю. Є., Павленчик Н. Ф. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькими ризиками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7813


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Слінько С. В., Скриньковський Р. М., Гудима В. В., Глущенко С., Хмиз М. В. Особливості забезпечення особистої безпеки суддів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-12-7482


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Глущенко С. В., Гудима В. В., Хмиз М. В. Порядок здійснення добору та призначення професійних суддів України у контексті конституційно-правових вимог до кандидатів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-9-7464


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Хмиз М. В., Гудима В. В., Любарський В. О. Незалежність професійних суддів як конституційна засада їх правового статусу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-8-7459


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Гудима В. В., Хмиз М. В., Любарський В. О. Доктринальні підходи до визначення поняття конституційно-правового статусу професійних суддів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-10-7443


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В., Ковалів М. В., Приведа А. В., Кайдрович Х. І., Хмиз М. В., Єсімов С. С. Гарантії як елемент правового статусу судді // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-4-7385


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В. Поняття та сутність демократичних засад формування суддівського корпусу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-8-7354


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В. Зарубіжний досвід комплектування суддівського корпусу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-7-7351


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В., Скриньковський Р. М. Особливості здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посади суддів у Національній школі суддів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-7-7329


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Ковалів М. В., Гудима В. В., Приведа А. В., Єсімов С. С., Хмиз М. В. Адміністративно-правовий статус судді // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7326


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В. Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-6-7307


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В. Напрямки правового та організаційного удосконалення концепції формування корпусу професійних суддів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-6-7298


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Гудима В. В. Формування корпусу суддів України: проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7249


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)