Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 22

Дудок К. С., Павленчик А. О., Каспрук С. І., Тиркало Ю. Є., Геник Б. Я., Далик В. П. Оцінка ефективності розвитку підприємства в умовах ризику та невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8895


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Юзевич В. М., Павловські Г., Павленчик А. О., Мисюк Р. В., Тиркало Ю. Є., Ільчишин М. З. Оптимізація управлінського рішення щодо асортиментної політики підприємства із використанням математичного моделювання в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8532


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Павленчик Н. Ф., Павловські Г., Мисюк І. В., Тиркало Ю. Є., Куриліна О. В. Моделі та методи прийняття управлінських рішень у менеджменті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8520


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством в контексті сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8330


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Цюх С. І., Процевят О. С., Тиркало Ю. Є., Горбонос Ф. В. Тенденції і проблеми у сфері будівництва України в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8146


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ковалів М. В., Скриньковський Р. М., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Хмиз М. В., Йосифович Д. І., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І. Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-2-7947


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Господарські ризики, економічні ризики та підприємницькі ризики: економічна сутність і співвідношення понять у теорії та законодавстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-3-7934


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Оптимізація управлінських рішень в умовах підприємницького ризику і невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-3-7917


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І. Підприємницький і бухгалтерський ризики у бізнес-моделі суб’єкта господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-2-7906


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Ризик та забезпечення економічної стійкості підприємницьких структур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7835


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Методи і алгоритм оцінювання підприємницьких ризиків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-1-7834


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тиркало Ю. Є. Особливості страхування підприємницьких ризиків в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №19. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-19-7823


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Крамар О. М., Замула Х. П., Хмиз В. Т., Візняк Ю. Я., Гудима В. В., Горбонос Ф. В., Тиркало Ю. Є., Павленчик Н. Ф. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькими ризиками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7813


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Тиркало Ю. Є. Економіка праці і трудове право: методологічні аспекти співвідношення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7790


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Тиркало Ю. Є. Соціальна економіка та соціальна політика: спільні риси та відмінності (теоретичні аспекти) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7764


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Князь С. В., Тиркало Ю. Є., Фільц О. Ю. Концепція сталого розвитку та її корисність для розробки механізму контролю в системі управління підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7721


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Скоромний Я. І., Мазур Ю. М., Сердюк В. В., Глущенко С. В., Хмиз М. В., Чистоклетов Л. Г., Тиркало Ю., Кайдрович Х. І. Принцип верховенства права в судовій практиці України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7636


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Сердюк В. В., Гарасим П. С., Глущенко С. В., Хмиз М. В., Цюх С. І., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І. Професіоналізм суддів як передумова побудови ефективної судової системи в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7595


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Князь С. В., Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І., Зельман Л. Н. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7430


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І., Гарасим Л. С. Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7415


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12