Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Осокіна А. В., Сивицька К. В., Фатальчук Т. М. Пріоритетні напрями оптимізації управління операційною діяльністю приватних медичних закладів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7142


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)