Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Сорока М. А., Тарасенко І. О., Коваленко Д. І. Удосконалення системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в агропромисловій галузі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8373


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вергун А. М., Сорока М. А. Методичні підходи до розробки системи управління інформаційною безпекою підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)