Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Кремень О. І., Кремень В. М., Кульша А. Є., Вахненко Є. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова економічного зростання національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6809


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)