Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Кремень О. І., Колос В. І., Кремень В. М., Дементович Б. Р. Оптимізація структури капіталу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7854


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кремень О. І., Кремень В. М., Кульша А. Є., Вахненко Є. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова економічного зростання національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6809


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кремень О. І., Сорокіна В. О. Теоретичні засади механізму управління фінансовими результатами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6600


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)