Your Locality:
Kremenchuk, Ukraine

Number of publications: 2

Яценко Н. М., Загірняк Д. М., Глухова В. І., Хоменко Л. М. Удосконалення методики аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9700


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Сова К. В., Яценко Н. М., Загірняк Д. М. Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення інвестиційного клімату в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6598


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)