Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 3

Балакарєва І. М., Рутвян К. О. Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-4-8035


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Балакарєва І. М., Рутвян К. О. Строки звернення до Адміністративного Суду крізь призму впливу Верховного Суду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-12-7830


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Задихайло Д. Д., Рутвян К. О. Екологічні інновації в системі зеленої економіки (правовий аспект) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-10-6431


Branch of science: -Land Law; Agrarian Law; Environment Law; Natural Rights
Read onlineDownload article (pdf)