Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Угрімова І. В., Антонова А. М. Управління інноваціями та інноваційними процесами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)