Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Ільчук П. Г., Задорожнюк Л. Р. Особливості вибору методологій управління проектами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6376


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)