Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Овсієнко К. Ю., Овсієнко А. І. Фінансові фактори стимулювання впровадження нововведень на промислових підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6303


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Овсієнко А. І., Овсієнко К. Ю. Критерії ефективності висококонкурентної продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6297


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)