Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 2

Юрій Е. О., Аронець А. В. Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ротар А. Є., Юрій Е. О. Удосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)