Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Бабенко К. Є. Інституційне підґрунтя забезпечення збалансованого економічного розвитку територій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6034


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)