Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 1

Косташ Т. В., Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)