ВУЗ / Место работы:
National Aviation University (Kyiv, Ukraine)

Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Бондаренко О. М., Гайдук О. Є. Відображення в обліку транспортно-заготівельних витрат підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бондаренко О. М., Гайдук О. Є. Регулювання обліку і аудиту запасів на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №5. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)