Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 8

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IІІ International scientific conference (Bratislava, Vienna, May 26, 2020)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Перспективи розвитку професійної освіти у взаємодії із соціальними партнерами // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-5965


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Моделі публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в зарубіжному і вітчизняному досвіді // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-5964


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the International scientific conference (Bratislava, Vienna, March 25, 2020)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)