Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 1

Белей С. І., Лужинський В. О. Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5559


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)