Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Ульянченко О. В., Борисова О. В., Сисоєва С. І. Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5417


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)