Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Яворська Н. П., Данько Т. І. Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5416


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)