Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Сабадаш М. С. Використання моделей лідерства задля формування успішного бренду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17.


Branch of science: Social media
Read onlineDownload article (pdf)

Нєвалов А. Г., Сабадаш М. С. Найпоширеніші виклики та проблеми під час побудови медіаплану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Branch of science: Social media
Read onlineDownload article (pdf)