Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Белей ​С. І., Пентелейчук ​Д. Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5314


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)