Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Припишнюк А. В., Пахота Н. В. Світовий досвід формування мотиваційного механізму кадрового потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пахота Н. В., Куца Т. О. Особливості самореалізації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пахота Н. В., Магдик Н. А. Організаційна культура та її значення для сучасних закладів вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)