Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Сілова Я. В. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сілова Я. В.Порівняльний аналіз підходів до визначення оціночної вартості акцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5176


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)