Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 155

Фіалко Н. М., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Енергоощадна комбінована теплоутилізаційна технологія із захистом димового тракту для газоспоживальних котлів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-8-8840


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Теплова та екологічна ефективність реалізації конденсаційного режиму в теплоутилізаційному обладнанні газоспоживальних котелень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-7-8796


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Fialko N., Navrodska R., Gnedash G., Shevchuk S., Novakivskii M. Effectiveness of the air method protection of gas exhaust channels of boiler plants with complex recovery  of the waste gases heat // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-7-8790


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Методи захисту газовідвідних трактів котелень з комбінованими утилізаційними системами теплоти димових газів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8769


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Гнєдаш Г. О. Теплова ефективність опалювальних котельних установок з рециркуляцією димових газів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8768


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Полозенко Н. П., Чехаровська М. І., Дашковська І. Л., Хміль Д. П., Кліщ А. В., Попружук І. О. Ефекти впливу номеру ряду струменевої подачі палива на характеристики течії і сумішоутворення в мікрофакельних пальникових пристроях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8767


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Принципи розвитку галузі накопичення енергії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8702


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Основні технічні напрями розвитку систем централізованого теплопостачання України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-5-8672


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Стан розвитку технологій накопичення енергії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-5-8661


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Системи централізованого теплопостачання України в контексті інтеграції систем енергопостачання/енергоспоживання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8646


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Особливості четвертого покоління систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8633


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Еволюція концепції чотирьох поколінь систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8632


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Методи антикорозійного захисту газовідвідних трактів котелень при експлуатації водогрійних теплоутилізаторів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8631


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Структура і основні складові систем централізованого теплопостачання України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8625


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Особливості систем централізованого теплопостачання України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8595


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Особливості стану систем централізованого теплопостачання України та міста Києва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8582


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Основні умови для запобігання утворення конденсата у газовідвідних трактах та димовій трубі котельних установок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8581


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Енергетична ефективність будівель // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8561


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О., Глушак О. Ю. Технологія теплового захисту газовідвідних трактів котельних установок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8560


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Рейтинги країн за низкою показників систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8538


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...78