Турченяк О. М., Тугарова О. К. Сучасний стан національної системи захисту інформації з обмеженим доступом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Branch of science: National security
Read onlineDownload article (pdf)