Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Савчин О. І. Функціонування підприємств в умовах ризик-середовища та невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)