Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Бугай Н. О., Чайка Г. А. Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками сучасного підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4483


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)