Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 6

Бугай Н. О. Висновок експерта-економіста як вичерпне джерело доказів та його оцінка // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8496


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О., Гергало К. В. Аудит зареєстрованого капіталу: організаційно-методичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7182


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О. Судово-експертна діяльність в економічній сфері: теоретичний та практичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6724


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О., Скуратівська А. В. Впровадження е-гривні як інноваційного платіжного інструменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6586


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О. Сучасні аспекти та об’єктивні критерії контролю якості аудиторської діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5500


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О., Чайка Г. А. Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками сучасного підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4483


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)